Наемодателя има ли права и задължения?

Разполагате с имот, който не използвате и решавате да го дадете под наем. Той е в добро състояние и ще ви носи допълнителен доход без никакви ангажименти от ваша страна. Ами защо пък не? Лесни пари без никакво усилие?

Отдаване на жилище под наем, погледнато отстрани, изглежда лесно и неангажиращо, но това далеч не е така. Задължително е сключването на договор, регламентиращ основните права и задължения както на собственика, така и на наемателя. Описват се важните детайли, които са от значение при споразумението. Преди пристъпване на тази така важна стъпка, обаче всеки наемодател трябва да бъде наясно с клаузите и условията, които са задължителни и трябва да бъдат включени в него.

Правата на наемодателя съдържащи се в един договор са изискването на поддържане на помещението, които включват добра хигиена, както и право на изискване от квартиранта да не прави промени, които са драстични. Също така да забранява осъществяването на ремонтни дейности или преустройването на имота, без предварително одобрение. Наемодателят има законово право да изисква жилището да бъде използвано по предназначението му, да забранява наличието на домашни любимци и дори на деца. Изискването на сумата, която е договорена в подписания договор за наем в определените срокове също спада към тези права. Както и да изиска имота да бъде върнат след изтичането на договора. Естествено, собственикът няма право да изиска отдаденото жилище, когато си му скимне. В случай, че пожелае да бъде прекратен договора преди изтичането му, той е задължен да даде на квартиранта поне месец предизвестие, което важи и при желание на квартиранта да напусне наетото жилище (в зависимост от клаузата в договора).

Освен права обаче, наемодателят има и задължения, от които няма измъкване. Едно от тях е да бъде плащан данък върху дохода от наема. Защото вноските от наема се приемат от държавата за доход, който е реализиран подлежащ на облагане с данък на недвижимите имоти. Поемането на разноските по ремонтите сградата, в която се помещава апартамента, както и самия апартамент също спада към тези задължения. Изключение правят ремонтите, които са провокирани от наемателя. Има собственици, които са на мнение, че след като притежават имот, те могат да влизат и излизат, когато си поискат. Дори при наличието на квартиранти, но това далеч не е така. Неправомерното обезпокояване на своите наематели се определя като престъпление. Наемодателят също така трябва да не възпрепятства своите наематели от използването на жилището и няма право да изнася вещите, които са в имота след подписването на споразумението на наем.

Отдаването под наем е съпътстващо с не един ангажимент, както и права. Осведомеността ви гарантира спокойствие, от което не трябва да се лишавате.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Compare Listings